Njørd Ro og Kajakklubb

Sikkerhetsregler Flattvann

Sikkerhetsregler Flattvann

 

     

Sikkerhetsregler for flattvannspadlere

 

      1. Padling i Eidsvågbukten.

 1. All padling skal foregå med flytevest. Unntak iht. punkt 4.
 2. Alle som padler må skrive seg inn i "loggboken" før de går på vannet, samt kvittere for sin tilbakekomst.
 3. Padleren skal holde seg 200m fra land dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet.
 4. Det skal padles på innsiden av øyene og nærmest mulig land.
 5. Det er forbudt å krysse eller padle midtfjords.

 

      2. Padling i mørket.

 1. Padlere må ha lys for å bli sett av andre fartøyer.
 2. Benytt klær, redningsvest og åre med refleks for å bli sett.
 3. Padlere under 16 år har kun lov til å padle dersom trener eller annen ansvarlig voksen person er tilstede med følgebåt. 
 4. Tørre klær må medbringes.

 

      3. Padling i tidsrommet 1.oktober til 1.april.

 1. Utøver må ha spesielt samtykke fra trener eller sportslig ansvarlig.
 2. Man skal aldri padle alene.
 3. Padling skal foregå så nært land som mulig.

 

4. Padling uten vest.

 1. I perioden 1.mai til 30.september har utøvere over 18 år tillatelse til å padle uten vest, dersom forholdene på sjøen tillater det. Vest må likevel medbringes i kajakken.
 2. Padlere mellom 16 og 18 år må ha skriftlig tillatelse fra foreldre. Dette kan overprøves av klubben om nødvendig.
 3. Padlere under 16 år må alltid padle med vest.

 

       5. Unntak fra regelen om å padle alene.

 1. Hovedstyret eller sportsutvalget kan i særskilte tilfeller gi utøvere over 18 år tillatelse til å padle alene. En slik tillatelse må være skriftlig.
 2. Utøvere mellom 16 og 18 år må ha skriftlig tillatelse fra foreldre. Dette kan overprøves av klubben om nødvendig.
 3. Det gis ikke unntak fra regelen til padlere under 16 år.

 

       6. For trening utenom oppsatte treningstimer:

 1. Gutter/Piker 12 år skal alltid ha med en ansvarlig person over 18 år i følgebåt.
 2. Gutter/Piker 14 år og ungdom skal alltid padle minst to stykker sammen.
 3. All padling skal til enhver tid foregå så nært land som mulig.

 

Padlere som ikke overholder disse bestemmelsene kan bli utestengt fra klubben, og/eller nektes start på et eller flere stevner.

 

Styret Njørd 2017

 

Njørd Ro Og Kajakklubb
Postboks 6 Lønborg, 5818  BERGEN
Tlf: 95985334
E-post: 
post@njørd.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift