Innkalling til årsmøte i Njørd Ro & Kajakklubb

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Njørd Ro & Kajakklubb onsdag 20.februar 2019 kl.19.00 i Eidsvågfabrikker.

Saksliste:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen, tellekorps

3. Godkjenne innkallingen

4. Godkjenne sakslisten

5. Godkjenne foretningsorden

6. Behandle

1. Styrets årsberetning for 2018

2. Regnskap for 2018

3. Revisors beretning

5. Årsmøtets godkjenning

7. Fastsette kontingent og avgifter

8. Behandle innkomne forslag og forslag fra styret

9. Valg

A) Årsberetningen og regnskap blir lagt ut på Njørds hjemmeside seneste en uke før årsmøte www.njørd.no

B) Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet, det vil si senest innen kl 19.00 6. februar 2019 på post@njørd.no

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på Njørds hjemmeside senest 12.februar 2019.

Her er saksliste og dokumenter for Årsmøte 2019: Årsmelding Njørd 2019

 

Valgkomiteens innstilling:

 

Leder: Einar Drægebø

Nestleder: Torgeir Toppe

Kasserer: Atle Ringheim

Styremedlem: Torill Aase…

Styremedlem: Bjørn Teige

Styremedlem: Kristoffer Mjelstad

Styremedlem: Arne Lotsberg

Varamedlem: Katrine Lillejord

Varamedlem:

Grasrotandelen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift